mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

Projectbegeleiding & Advies

Projectbegeleiding

Bij de start van een nieuw montage- en verhuisproject zijn er vaak verschillende betrokken partijen, die elk een eigen visie hebben op de toekomstige gang van zaken.

Om dit alles in goede banen te leiden kan MDO u zijn diensten aanbieden als projectbegeleider. Hierbij staan organisatie, coördinatie en communicatie centraal.

Wij staan in voor een vlot verloop van uw project van begin tot eind en treden op als de communicatiespil tussen de opdrachtgever, klant en uitvoerende krachten.

Aan de hand van een vooropgestelde methodiek begeleiden en ondersteunen wij alle betrokken partijen bij de voorbereiding en uitvoering van het project. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan time management, verslaggeving en evaluatie.

Consultancy magazijninrichting 3

Onze consultants kunnen uw toekomstig montage- of verhuisproject van A tot Z begeleiden en u advies geven in verband met uw magazijninrichting, stockbeheer, ERP / WMS software, bepaalde type opslagsystemen en andere magazijntoepassingen.

VOORBEREIDING, OPVOLGING & OPLEVERING

Analyse magazijn

Elk montageproject is anders, maar doorloopt steeds ongeveer dezelfde fasen:

  • Aanvraagfase
  • Onderzoeksfase
  • Aankoopfase
  • Contractfase
  • Bouwfase

Onze projectbegeleiders komen in actie nadat de vraag is gesteld om een nieuwbouwproject te starten of de huidige opslagsystemen uit te breiden (aanvraagfase).

Tijdens de onderzoeksfase bepalen wij de scope van het project. We onderzoeken of de vraag haalbaar is en stemmen alle factoren af met de verschillende afdelingen van uw firma en de regio. We bereiden een lastenboek voor en bezorgen u een exacte omschrijving van de vraag en scope met de nodige plannen en schetsen.

In de aankoopfase dient er een leverancier gekozen te worden. Als onafhankelijke partij kunnen wij u alle nodige informatie bezorgen over de verschillende spelers op de markt. Samen kunnen wij de beste oplossing voor uw magazijn vinden.

Wanneer de scope bepaald is en u een leverancier heeft gekozen, wordt het contract met de gekozen partijen opgesteld (contractfase). Onze projectbegeleiders bezorgen u alle noodzakelijke informatie hiervoor. Het lastenboek wordt bv. verder aangevuld, een risicoanalyse wordt voorbereid en een timing wordt vooropgesteld.

Hierna zijn we aangekomen bij de laatste stap van uw project, de bouwfase. Onze projectbegeleiders zullen dit proces volledig opvolgen en regelmatig naar u rapporteren met tekst en beeldmateriaal.

MDO Move Info Digitalisering 2

Elk montageproject begint steeds met een goede voorbereiding: transport, levering materiaal, afstemmen met de techniekers in kwestie, controle onderdelen, etc. Er wordt proactief gehandeld om alle eventuele vertragingen te verhinderen. Tijdens de montage gaan wij ter plekke om de werken op te volgen en u op de hoogte te stellen van de vooruitgang. Tenslotte bereiden wij in samenspraak met de leverancier de opleveringsdocumenten voor én voeren wij een nul-keuring uit van uw nieuwe opslagsystemen.