Installatie 22 MODULA Liften

Installatie 22 MODULA Liften

Het project dat we hier in beeld brengen is de installatie van 22 verticale liftsystemen van MODULA bij een groothandelaar in gereedschap te Lille. Dit is een project in Noord-Frankrijk en dus één van de eerste grote werven voor MDO Technics France.

Het project ging van start in de zomer tijdens het collectief verlof en liep deze week ten einde. De opdracht was duidelijk: het installeren van 22 verticale liftsystemen van MODULA.

Een extra moeilijkheidsfactor was het feit dat er 10 liften een dubbele uitname-opening moesten hebben en door een platform heen gebouwd dienden te worden. Een van de grootste problemen bij de installatie van de machines was het plaatsgebrek. Dit maakte het allesbehalve vanzelfsprekend om op een vlot tempo door te werken. Daarnaast was er een continue druk van de klant én de opdrachtgever om op tijd op te leveren.

Het heeft onze mannen bloed, zweet en tranen gekost om de werken binnen de opgelegde tijdspanne uit te voeren, maar zij hebben dit met glans doorstaan!

Een indrukwekkend project, dat veel opofferingen heeft gevraagd en waar de boog vaak gespannen stond. Desondanks kan iedereen terugkijken op een succesvol eindresultaat, zoals onderstaande video en foto’s getuigen!

Installatie
Modula liften