mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

Voorwoord en historiek

In 2005 werd MDO Techniek opgericht door eigenaar en zaakvoerder Peter Speecke. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie voornamelijk op de montage,
demontage
en het onderhoud van magazijnstellingen, platformen en andere logistieke systemen. Doorheen de jaren kende het bedrijf een stevige groei en evolueerde naar een sterke KMO met een nadrukkelijk familiaal karakter, waarbij doorgedreven innovatie één van de absolute pijlers is.


Het bedrijf kende een constante omzetgroei en ook de diversiteit aan diensten en activiteiten breidde zich jaar na jaar uit. In 2018 werd in Nederland een afdeling van MDO Techniek opgericht om ook daar aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Om de klanten nog beter te kunnen bedienen, werd in 2019 beslist om MDO Techniek op te splitsen in een aantal bedrijven met elk hun expertise en/of regio.

Bedrijf

Het algemene beheer komt in handen van MDO Group. De activiteiten van MDO Techniek worden voortgezet door MDO Technics. Door de grotere focus op internationalisering besloten we bij de opstart van MDO Group en haar dochterondernemingen om een Engelstalige naamgeving toe te passen.

Het doel is om al onze klanten te kunnen behelpen in een straal van 750 km rond Zottegem, waar onze hoofdzetel is. Dit maakt het mogelijk om landgrensoverschrijdend dezelfde services aan te bieden. MDO Group is momenteel werkzaam in de Benelux, Frankrijk én Duitsland.

Het hoofdkantoor van MDO Technics is in België te Zottegem, maar er is eveneens een vestiging in Nederland te Breda én sinds eind 2019 in Frankrijk te Boeschepe. Na een succesvolle start in Nederland besloot MDO Group immers een identieke onderneming op te richten in Frankrijk.

Daarnaast werden de dochterondernemingen MDO Move (industriële verhuisprojecten, magazijninspecties en projectbegeleiding), MDO Software (magazijnapplicaties) en MDO Utilities (HVAC, sanitair, elektrotechniek en modulaire wandsystemen) opgericht, die zich elk specialiseren in specifieke diensten. Zie verder voor meer informatie of neem een kijkje op hun respectievelijke website.

MDO Group to MDO Technics

Uw totaalpartner

Partner

MDO Technics is een bevoorrecht partner van verschillende producenten en leveranciers van allerlei soorten opslagsystemen en magazijntoepassingen, zoals palletstellingen, legbordstellingen, platformen, bureelcabines, alsook dynamische opstellingen zoals mobiele stellingen, paternoster- en verticale liftsystemen.

Zo treedt MDO Technics vaak op als schakel tussen u en de gekozen leverancier, maar door zijn onafhankelijke positie in de markt kunnen wij ook rechtstreeks als hoofdaannemer fungeren voor de eindklant.

In het algemeen kan MDO Technics een totaaloplossing voor u voorzien in uw magazijn. Naast de montage en demontage van nieuwe opslagsystemen kunnen wij u bijstaan bij eventuele elektriciteitswerken via onze zusterfirma MDO Utilities of u assisteren bij de implementatie van een nieuw voorraad- of locatiebeheersysteem via onze zusterfirma MDO Move.

Kortom, MDO Technics is de perfecte partner in uw zoektocht naar de ideale opbouw en inrichting van uw magazijn!

Aanpak en troeven

Door zijn uniforme aanpak streeft MDO Move er naar om u steeds de meest weloverwogen oplossingen aan te bieden om uw project tot een goed einde te brengen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een vast traject:

 • Kennismaking met de klant
 • Bezoek ter plekke
 • Duidelijke offerte en marktconforme tarieven
 • Grondige werfvoorbereiding
 • Professionele uitvoering met tussentijdse evaluatie en opvolging
 • Eindevaluatie

Zo kan MDO Move een kwalitatieve oplossing garanderen of het nu gaat om een klein, middelgroot of groot project.

Aanpak en troeven
Troeven icons

Hiervoor kunnen we steunen op een jarenlange expertise en een reeks troeven die in de loop der tijd werden opgebouwd:

 • Sterk team om snel en efficiënt te handelen
  • Chef-monteurs, monteurs, coaches, inspecteurs, elektrotechniekers, projectleiders, consultants, verhuizers, …
 • Infrastructuur met moderne apparatuur
  • Ruim gebouw, verschillende bedrijfsvoertuigen, transportmogelijkheden, hijs -en hefwerktuigen, …
 • Omgeving met focus op digitalisering
  • Gedetailleerde digitale dagrapporten en online opleveringen, mobiele controle van goederenstroom, evaluatie-app voor duidelijke en efficiënte nacontrole, …

VCA** CERTIFICAAT

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is een compleet programma, waarbij dienstverlenende bedrijven structureel en objectief gekwalificeerd worden op basis van hun VGM-beheersysteem.

MDO Technics voldoet aan alle voorwaarden en is VCA** (2 sterren) gecertificeerd.

Enkele voorwaarden om dit certificaat te verkrijgen, zijn o.a.:

 • Beschikken over een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)
 • Logboek bijhouden van arbeidsongevallen, werkplekinspecties, etc.
 • Operationele medewerkers beschikken over een VCA basis diploma
 • Leidinggevenden beschikken over een VCA VOL diploma
 • Periodieke keuring van middelen en materiaal
 • Doelstellingen op VGM-gebied opstellen en realiseren
VCA certificaat logo

Werkgebied

Werkgebied mdo

MDO Group zet sterk in op de internationalisering en heeft in het algemeen een werkgebied van 750 km rond de hoofdzetel in Zottegem. Dit maakt het mogelijk om landgrensoverschrijdend dezelfde services aan te bieden.

Sinds 2018 heeft MDO Technics een vestiging in Breda, Nederland en in 2019 openden we een nieuwe vestiging in Boeschepe, Frankrijk.

Daarnaast is MDO Technics werkzaam in Luxemburg en Duitsland.

Bedrijfsinformatie

MDO TECHNICS (België)

 • STATUTAIRE NAAM: MDO GROUP B.V.
 • STATUTAIRE ZETEL: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • FEITELIJK ADRES: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • POSTADRES: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • TELEFOONNUMMER: +3292690688
 • EMAIL ADRES: technics.be@mdogroup.eu; invoice@mdogroup.eu (facturatie)
 • WEBSITE: www.mdotechnics.eu
 • REKENINGNUMMER: BE78 7370 1376 8686
 • AANNEMERSREGISTRATIE: BE 867 447 343/06.23.0.1
 • BTW NUMMER: BE 867 447 343 RPR Oudenaarde

MDO TECHNICS (Nederland)

 • STATUTAIRE NAAM: MDO Techniek Nederland B.V.
 • STATUTAIRE ZETEL: Smederijstraat 2, 4814DB Breda
 • FEITELIJK ADRES: Smederijstraat 2, 4814DB Breda
 • POSTADRES: MDO Techniek Nederland B.V. ; Postbus 3196; 4800 DD BREDA
 • TELEFOONNUMMER: 0765317905
 • FAXNUMMER: 0765317701
 • EMAIL ADRES: technics.nl@mdogroup.eu; invoice@mdogroup.eu (facturatie)
 • WEBSITE: www.mdotechnics.eu
 • REKENINGNUMMER: NL83INGB 0008 8675 27
 • KVK-NUMMER: 70785317 (verplicht vermelden op alle correspondentie)
 • BTW NUMMER: NL858458366B01

MDO TECHNICS (France)

 • NOM STATUTAIRE: MDO TECHNICS FRANCE SARL
 • SIEGE ZETEL: RUE DE LA GARE 3087, 59299 BOESCHEPE
 • ADRESSE FACTUELLE: RUE DE LA GARE 3087, 59299 BOESCHEPE
 • ADRESSE POSTALE: RUE DE LA GARE 3087, 59299 BOESCHEPE
 • NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 0033/(0)645856787
 • ADRESSE E-MAIL: technics.fr@mdogroup.eu; invoice@mdogroup.eu (facturation)
 • SITE INTERNET: www.mdotechnics.eu
 • NUMÉRO DE COMPTE: NL83INGB 0008 8675 27
 • NR IDENTIFICATION UNIQUE SIRET: 879 157 840
 • IDENTIFICATION AU REPERTOIRE DES METIERS: 879 157 840 RM59
 • IDENTIFIANT SIRET DU SIEGE: 87 915 784 000 015
 • NUMÉRO DE TVA: FR76 879157840
 • CATEGORIE JURIDIQUE 5498 : SARL UNIPERSONNELLE
 • CODE NAF/CODE APRM 4399DC: 4399D AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION
FIT Entiteitslogo op3lijnen EN

With the support of Flanders Investment & Trade