mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

Montage en demontage opslagsystemen

Montage

Onze voornaamste werkzaamheid omvat de montage van magazijnstellingen en andere logistieke opslagsystemen.

Hierin kunnen we voornamelijk een onderscheid maken in statische (bv. pallet- en legbordstellingen) en dynamische opslagsystemen (bv. mobiele stellingen, verticale liftsystemen, apotheek robots).

Op basis van onze ervaring wordt de opbouw van deze systemen op een vlotte en veilige manier tot een goed einde gebracht.

 • Onze monteurs beginnen met de uitlijning van het opslagsysteem in kwestie aan de hand van een plan of op basis van voorafgaandelijk overleg met de opdrachtgever.
 • Na een correcte positiebepaling kan het effectieve monteren van start gaan. Een goede voorbereiding is essentieel om elk montageproject tot een goed einde te brengen.
 • De chef-monteur controleert alle uitgevoerde werken om daarna de eigenlijke oplevering te doen, al dan niet samen met de opdrachtgever.

Voor elk type van montage beschikt MDO Technics over de nodige specialisten en ervaringsdeskundigen. Daarnaast volgen onze teamcoaches alle werken op en grijpen ze in waar nodig.

Via een transparante communicatie houden wij onze klanten steeds op de hoogte.

Montage

Daarnaast richten wij ons via onze zusterfirma MDO Utilities op de montage van industriële scheidingswanden, die ingezet kunnen worden als bureelcabines of voor andere logistieke doeleinden.

Deze constructie op maat is modulair opgebouwd en is voorzien van alle nodige nutsvoorzieningen.

Indien u hierover meer informatie wilt, klik hier.

Demontage

Demontage

Naast de montage behoort het demonteren van opslagsystemen en andere logistieke toepassingen (bv. transportbanden, bureelcabines,…) eveneens tot onze kernactiviteiten.

Hierbij is het van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen demontage en afbraak:

 • Bij demontage letten we vooral op het zorgvuldig uit elkaar halen van de rekken en ‘transport-klaar’ verpakken. Via specifieke markeringen wordt ervoor gezorgd dat de onderdelen op een andere plaats heel snel terug kunnen worden opgebouwd. Verpakkingsmateriaal, bind- en transportmiddelen worden door ons voorzien. Indien gewenst kunnen de gedemonteerde goederen tijdelijk in ons magazijn worden opgeslagen en bewaard.
 • We spreken over afbraak als het materiaal afgevoerd dient te worden in een container en niet meer opnieuw dient opgebouwd worden.

Naast het afbreken en demonteren van uw opslagsystemen kunnen wij deze eventueel ook overnemen aan marktconforme prijzen.

Magazijninrichting

De inrichting van een magazijn is vaak cruciaal voor de goede werking van een bedrijf en dient dan ook met de nodige aandacht worden uitgevoerd.

Het kiezen van de geschikte opslagsystemen gebeurt aan de hand van een aantal criteria. De uitvoering, afmetingen en gewicht van de goederen spelen hierin een grote rol, maar evenzeer de dimensies van het magazijn of de manier van logistieke handeling. Vaak is een magazijn dan ook een mix van verschillende soorten conventionele opslagsystemen, eventueel in combinatie met geautomatiseerde, dynamische systemen.

Wij maken hierbij een duidelijk onderscheid tussen statische en dynamische opslagsystemen. MDO Technics kan u helpen bij de keuze, montage én indeling van deze systemen.

Magazijninrichting2

Statische opslagsystemen

In de meeste magazijnen vormen statische opslagsystemen nog steeds de basis voor de opslag van goederen. In deze strategie staat het man-naar-de-goederen-principe centraal, waarbij de orderpickers zelf in beweging moeten komen en de benodigde artikelen uit het opslagsysteem halen.

Statische opslagsystemen hebben als voordeel dat er zeer ruime grenzen zijn wat betreft het formaat, de hoeveelheid en het gewicht van de opgeslagen artikelen. Daarnaast zijn ze in het algemeen vrij flexibel. Ze kunnen snel gemonteerd, uitgebreid en verplaatst worden.

Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de meest voorkomende statische opslagsystemen.

MDO Technics kan u begeleiden in de montage, demontage en onderhoud van elk van deze systemen.

 • Palletstellingen
 • drive-in stellingen
 • Draagarmstellingen
 • Legbordstellingen
 • Breedvakstellingen
 • Doorrolstellingen
 • Platformen
 • Bureelcabines
 • Uittrekbare plaat- en buisstellingen
 • Archiefstellingen
 • winkelinrichting
 • frigo's en toebehoren
 • veiligheidsattributen

Dynamische opslagsystemen

Bij dynamische opslagsystemen is het goederen-naar-de-man-principe van toepassing. Geautomatiseerde systemen brengen de goederen naar de werkplek van de magazijnmedewerkers. Artikelen met een hoge omloopsnelheid worden zodanig opgeslagen dat deze snel en gemakkelijk aangeleverd kunnen worden.

Met het gebruik van dynamische opslagsystemen kan men vaak een hogere opslagcapaciteit bekomen. Ze worden aangestuurd door een softwareprogramma en zijn gekoppeld aan een voorraadbeheer- en/of locatiebeheersysteem. Dit resulteert in een significante tijdsbesparing in de afhandeling en verwerking van goederen en leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit.

Dynamische opslagsystemen en elk (bewegend) onderdeel ervan vragen uiterste precisie bij de montage. Met onze eigen aangepaste laserapparatuur garanderen wij ook voor deze systemen de perfecte montage.

MDO Technics kan een partner zijn in al uw automatisatieprojecten, aangezien wij beschikken over elektrotechniekers via onze zusterfirma MDO Utilities én eveneens kunnen instaan voor de implementatie van uw beheersysteem via onze zusterfirma MDO Move. Daarnaast hebben wij de nodige ervaring om u te assisteren bij bv. PLC sturingen of kunnen we de grondrails installeren of lassen, waarop mobiele rekken geplaatst worden.

Kortom, in uw magazijn kunnen wij een totaaloplossing voor u voorzien.

Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de meest voorkomende dynamische opslagsystemen, die MDO Technics voor u kan installeren.

 • Verticale liftsystemen
 • Apotheekliften - Robots
 • Shuttlesystemen
 • Mobiele / verrijdbare stellingen
 • Conveyors