Herstellingen onderhoud inspecties
 
mdo-logo-mask
mdo-logo-mask
 

Basis en inhoud

Basis en inhoud van onze inspectie

 • Visuele controle van de staat van de elementen, verbindingen en bevestigingen.
 • Toleranties volgens de norm NBN-EN 15635
 • Nazicht van de gebruikelijke opschriften

Onze inspecteurs hebben de opleiding ‘keurmeester magazijnstellingen en stalen opslagsystemen’ genoten.

Voor meer informatie omtrent de beoordeling van schade bij magazijnstellingen, klik hier.

Certificaten 3

Digitale applicatie

WIA App

De inspectie wordt uitgevoerd a.d.h.v. een digitale applicatie die wij specifiek hiervoor ontwikkeld hebben.

Deze app genereert onderstaande documenten:

 • Inspectieverslag met foto’s en aanbevelingen
 • Overzicht van alle defecten met kleurcode:
  • ROOD: Zeer ernstige beschadiging, onmiddellijk de belasting wegnemen.
  • ORANJE: Ernstige beschadiging. Zo snel mogelijk te herstellen, uiterlijk binnen 4 weken.
  • GROEN: Lichte beschadiging, op te volgen bij volgende inspectie.
 • Lijst van defecte onderdelen

Verslag

Ons inspectieverslag bevat onderstaande zaken:

 • Locatie van het defect (Magazijn, zone, rij, sectie, niveau)
 • Onderdeel met omschrijving specificaties (merk, type en afmetingen)
 • Afbeelding defect
 • Gradatie defect op basis van kleur (groen, oranje, rood)
 • Type defect (bv. geplooid) of aanbevolen actie (bv. vervangen)
 • Aantal defecte onderdelen
 • Extra informatie
Inspectieverslag1 Kleurcodes

Aandachtspunten

De visuele controle wordt steeds uitgevoerd vanaf grondniveau, tenzij er aanwijzingen zijn voor een uitgebreide controle over de volledige hoogte van het opslagsysteem. Dit steeds mits gebruik van een veilig toegangsmiddel (hoogtewerker, schaarlift, etc.). Klimmen via de magazijnstelling is nooit toegelaten.

De volgende zaken worden gecontroleerd:

 • Visuele controle op vervorming van de staanders, liggers, diagonalen, schoren, legborden, draagarmen, etc. op basis van het (kleurcode) classificatiesysteem
 • Overbelasting en ongelijkmatige belasting op basis van het (kleurcode) classificatiesysteem
 • Aanrijdschade
 • Loodrechte stand van de stijlen
 • Staat van de vulplaten en ankers
 • Staat van de magazijnvloer
 • Aanwezigheid van de borgpennen in de stijlen/liggers
 • Staat van de aanrijdbeveiligingen
 • Staat van de lasnaden
 • Aanwezigheid belastingbord met correcte info
Defecten