mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

Algemeen

Onze VCA-gecertificeerde inspecteurs doen een visuele inspectie van uw magazijn en registeren hierbij alle defecten en andere gebreken.

Bij elke inspectie geven wij u advies met betrekking tot het onderhoud en de veiligheid van uw opslagsystemen. Daarnaast geven wij u eveneens aanbevelingen in verband met uw magazijninrichting.

Hierbij hanteren wij de Europese norm NBN-EN 15635 en beoordelen wij of de opslagsystemen voldoen aan de gestelde eisen met als doel dat deze veilig kunnen worden gebruikt.

Basis en inhoud van onze inspectie

 • Visuele controle van de staat van de elementen, verbindingen en bevestigingen.
 • Toleranties volgens de norm NBN-EN 15635
 • Nazicht van de gebruikelijke opschriften

Onze inspecteurs hebben de opleiding ‘keurmeester magazijnstellingen en stalen opslagsystemen’ genoten.

Voor meer informatie omtrent de beoordeling van schade bij magazijnstellingen, klik hier.

Certificaten 3

Digitale inspectie applicatie

WIA App

De inspectie wordt uitgevoerd a.d.h.v. een digitale applicatie die wij specifiek hiervoor ontwikkeld hebben.

Deze app genereert onderstaande documenten:

 • Inspectieverslag met foto’s en aanbevelingen
 • Overzicht van alle defecten met kleurcode:
  • ROOD: Zeer ernstige beschadiging, onmiddellijk de belasting wegnemen.
  • ORANJE: Ernstige beschadiging. Zo snel mogelijk te herstellen, uiterlijk binnen 4 weken.
  • GROEN: Lichte beschadiging, op te volgen bij volgende inspectie.
 • Lijst van defecte onderdelen

Inspectieverslag

Ons inspectieverslag bevat onderstaande zaken:

 • Locatie van het defect (Magazijn, zone, rij, sectie, niveau)
 • Onderdeel met omschrijving specificaties (merk, type en afmetingen)
 • Afbeelding defect
 • Gradatie defect op basis van kleur (groen, oranje, rood)
 • Type defect (bv. geplooid) of aanbevolen actie (bv. vervangen)
 • Aantal defecte onderdelen
 • Extra informatie
Inspectieverslag1 Kleurcodes

Aandachtspunten tijdens een inspectie

De visuele controle wordt steeds uitgevoerd vanaf grondniveau, tenzij er aanwijzingen zijn voor een uitgebreide controle over de volledige hoogte van het opslagsysteem. Dit steeds mits gebruik van een veilig toegangsmiddel (hoogtewerker, schaarlift, etc.). Klimmen via de magazijnstelling is nooit toegelaten.

De volgende zaken worden gecontroleerd:

 • Visuele controle op vervorming van de staanders, liggers, diagonalen, schoren, legborden, draagarmen, etc. op basis van het (kleurcode) classificatiesysteem
 • Overbelasting en ongelijkmatige belasting op basis van het (kleurcode) classificatiesysteem
 • Aanrijdschade
 • Loodrechte stand van de stijlen
 • Staat van de vulplaten en ankers
 • Staat van de magazijnvloer
 • Aanwezigheid van de borgpennen in de stijlen/liggers
 • Staat van de aanrijdbeveiligingen
 • Staat van de lasnaden
 • Aanwezigheid belastingbord met correcte info
Defecten

Warehouse Inspection Application (WIA)

Samen met onze softwareafdeling ontwikkelde MDO een innovatieve methode voor het inspecteren van de opslagsystemen in uw magazijn.

De Warehouse Inspection Application (WIA) is een tool die u in staat stelt om zelf inspecties uit te voeren met behulp van een mobiele app én om eventuele defecten en herstellingen op te volgen via een webapplicatie.

Daarnaast brengt WIA uw magazijn volledig digitaal in kaart. Wij inventariseren de verschillende componenten van uw opslagsystemen, alsook de stock van beschikbare reserveonderdelen.

Op deze manier speelt u kort op de bal en voorkomt u gevaarlijke situaties. Benieuwd hoe WIA de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie in uw magazijn kan verbeteren?

Banner WIA

Bekijk het onderstaand filmpje en raadpleeg onze brochure!

Voor meer concrete info kunt u ook steeds een kijkje nemen op de website van MDO Software: www.mdosoftware.eu.